Sebastià Costa
Memòries

Sebastià Costa ens encarrega la presentació de les seves memòries. En fem una edició especial, un tiratge curt de 10 llibres dins d'una capsa per obsequiar.oriolquadrada